Facebook Hirdetési irányelvek


Facebook Hirdetési irányelvek

Hirdetési filozófia
A Facebook meggyőződése, hogy a hirdetéseknek az általános felhasználói élményhez hozzá kell járulniuk, és azzal összhangban kell állniuk. A legjobb hirdetések azok, amelyek annak alapján szabottak egyénre, hogy az adott személy és ismerősei hogyan lépnek interakcióba a számukra fontos márkákkal, előadókkal és vállalkozásokkal, és azokhoz milyen módon kapcsolódnak. A jelen irányelvek nem tekinthetők jogi tájékoztatásnak, továbbá betartásuk nem feltétlenül jelenti a jogi előírások teljesítését. A hirdetők viselik a felelősséget annak biztosításáért, hogy hirdetéseik minden vonatkozó törvénynek, jogszabálynak és rendelkezésnek megfeleljenek.
Irányelveinkkel kapcsolatban további példák és magyarázatok találhatók a Súgóközpontban.
I.    Általános rendelkezések
A.    Hirdetési irányelveink a hirdetési tartalmakra vonatkozó feltételekből, közösségi alapelvekből, valamint egyéb vonatkozó követelményekből tevődnek össze.
B.    A Hirdetési irányelvek, továbbá az Adatfelhasználási szabályzat, valamint a Jogi és Felelősségi Nyilatkozat a Facebook által kiszolgált vagy a Facebookon megjelenő minden hirdetésre és kereskedelmi tartalomra (a továbbiakban: „hirdetések”) vonatkoznak (beleértve az AAAA/IAB szabványos feltételeinek értelmében vásárolt hirdetéseket is).
C.    A Facebook-platform alkalmazásain belül megjelenő hirdetéseknek meg kell felelniük a Facebook platformhasználati szabályzat minden további rendelkezésének.
D.    Az oldalak bejegyzésein keresztül generált hirdetéseknek, illetve a nyereményjátékot, pályázatot vagy ajánlatot népszerűsítő hirdetéseknek meg kell felelniük az Oldalak szolgáltatásra vonatkozó használati feltételek dokumentumban foglaltaknak is.
E.    A hirdetésekben nem szerepelhet hamis, félrevezető, tisztességtelen vagy megtévesztő állítás vagy tartalom.
F.    Egyetlen hirdetési fiókon keresztül Ön nem kezelhet egynél több hirdetőt vagy ügyfelet, és nem változtathatja meg a létrehozott hirdetési fiókhoz kapcsolódó hirdetőt vagy ügyfelet.
G.    Egyéni célközönségek használata esetén be kell tartania az Egyéni célközönségek használatára vonatkozó felhasználási feltételekben foglaltakat.
II.    Adatok és adatvédelem
A.    A Facebook-hirdetésekből vagy azokkal kapcsolatban gyűjtött, származtatott vagy megszerzett adatokat – beleértve egy hirdetés Facebook általi megjelenítését, illetve a Facebook által kiszolgált hirdetésekkel kapcsolatos felhasználói interakciókat, például a célközönség-beállítási felvételekből levont információkat – (a továbbiakban: „Facebook-hirdetésadatok”) nem Facebook-hirdető nevében eljáró entitás nem kaphatja meg és nem használhatja fel.
B.    A Facebook-hirdetésadatokat nem használhatja fel semmilyen célra (ideértve a célközönség módosítását, az adatok több hirdető kampányában való együttes felhasználását, illetve kódok felhasználásával rákapcsolódó vagy átirányított felhasználást), kivéve a saját Facebook-hirdetéskampányai teljesítményének és hatékonyságának értékelésére, összesített és név nélküli formában. A Facebook-hirdetésadatokat semmilyen esetben nem használhatja fel (Facebook-hirdetések célközönség-beállítási feltételeit is ideértve) felhasználói adatlapok tartalommal való feltöltésére vagy kiegészítésére, beleértve az olyan adatlapokat is, amelyek bármely mobileszköz-azonosítóhoz vagy adott felhasználót, böngészőt, számítógépet vagy eszközt azonosító egyéb egyedi azonosítóhoz vannak társítva.
C.    Az Ön számára a felhasználók által megadott információkat felhasználhatja, amennyiben ezeket a felhasználókat egyértelműen tájékoztatja, hozzájárulásukat megkapta, továbbá megfelel valamennyi alkalmazandó jogszabálynak és ágazati iránymutatásnak.
D.    Semmilyen adatot, sem közvetlenül, sem közvetett módon nem továbbíthat és nem értékesíthet semmilyen hirdetési hálózat, hirdetéscsere, adatbróker vagy nem hirdető és a hirdető Facebook-hirdetéskampányának nevében fellépő más fél számára (és nem használhat fel ilyen adatot ezekkel kapcsolatban). „Közvetett” lehet például, ha az adatokat harmadik félnek adja át, amely aztán hirdetési hálózatnak továbbítja az adatokat.
III.    Hirdetések kreatív tartalma és pozicionálása
A hirdetések minden összetevőjének – ideértve minden szöveget, képet vagy más médiaelemet – a kínált termékre vagy szolgáltatásra vonatkozónak, valamint a hirdetést megtekintő célközönség számára megfelelőnek kell lennie. A hirdetések nem tartalmazhatnak olyan hangokat vagy flash animációt, amelyek automatikusan, felhasználói beavatkozás nélkül lejátszódnak vagy kinyílnak a Facebookon belül, miután a felhasználó rákattint a hirdetésre. A hirdetések nem helyezhetnek el termékeket vagy szolgáltatásokat nemiségre utaló módon. A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely politikai törekvéseket vagy heves érzelmeket kiváltó kérdéseket használ ki kereskedelmi célra. A hirdetések szövegének továbbá nyelvtanilag helyesnek kell lennie, és az összes szimbólum, szám vagy betű használatának az eredeti jelentésében kell szerepelnie.
A.    Pontosság
A hirdetéseknek egyértelműen kell képviselniük a hirdetés tárgyát jelentő céget, terméket, szolgáltatást vagy márkát. A hirdetésben népszerűsített termékeket és szolgáltatásokat egyértelműen kell megjeleníteni az érkezési oldalon, a céloldal pedig nem kínálhat semmiféle tiltott terméket vagy szolgáltatást, és nem is hivatkozhat ilyenre. A hirdetések továbbá nem sugallhatnak általános ajánlatokra vonatkozó hamis kapcsolódást.
B.    Tulajdonsághoz kapcsolás
A hirdetéseknek sem tartalmában, sem célközönségének meghatározásában nem szerepelhetnek sem közvetlen, sem közvetett állítások vagy utalások a felhasználók következő kategóriákba eső személyes tulajdonságaira vonatkozóan:
i.    faji vagy etnikai származás;
ii.    vallás vagy világnézeti meggyőződés;
iii.    életkor;
iv.    nemi irányultság vagy nemi élet;
v.    nemi azonosság;
vi.    fogyatékosság vagy egészségügyi állapot (a fizikai vagy mentális egészséget egyaránt ideértve);
vii.    pénzügyi helyzet vagy adatok;
viii.    szakszervezeti tagság;
ix.    büntetett előélet; valamint
x.    a nevük.
C.    Céloldalak
A hirdetéseknek olyan működő érkezési oldalra kell vezetniük, amely nem korlátozza a felhasználó lehetőségeit az oldal elhagyásában.
D.    Képek
A hirdetések és a hírfolyamban megjelenő szponzorált bejegyzések nem tartalmazhatnak 20%-nál több szövegből álló képeket.
E.    Célközönség beállítása
A hirdetéseknek minden esetben megfelelő célközönség-beállítást kell használniuk, semmilyen esetben nem alkalmazhatnak olyan célközönség-megadási kritériumokat, amelyek provokálják a felhasználókat. A korlátozott termékekre és szolgáltatásokra (például alkoholra vagy szerencsejátékra) vonatkozó hirdetéseknek meg kell felelniük minden vonatkozó jogszabálynak, előírásnak és ágazati kódexnek. A társkereső, alkohollal, szerencsejátékokkal, fogamzásgátlással kapcsolatos és előfizetéses szolgáltatásoknak meg kell felelniük a Súgóközpont megfelelő tartalmi részeiben felsorolt követelményeknek.
IV.    Hirdetési tartalom
A hirdetőknek kell biztosítaniuk, hogy hirdetéseik minden vonatkozó törvénynek, jogszabálynak és iránymutatásnak megfeleljenek. A hirdetésekben szereplő minden állításnak megfelelően megalapozottnak kell lennie. A hirdetések nem sérthetik meg a felhasználókat. A hirdetések és a hirdetéseken belül népszerűsített ajánlatok nem lehetnek hamisak, megtévesztőek vagy félrevezetőek, és nem szerepelhet bennük kéretlen tartalom. A hirdetések nem tartalmazhatnak és nem népszerűsíthetnek illegális terméket vagy szolgáltatást. A hirdetések nem sérthetik semmilyen harmadik fél jogait. A következő konkrét tartalmi útmutatásokat kell betartani:
A.    Felnőtteknek szóló termékek
A hirdetések nem népszerűsíthetik felnőtteknek szóló termékek vagy szolgáltatások értékesítését vagy használatát, korlátozás nélkül ideértve az ilyen jellegű játékokat, videókat, kiadványokat, élő műsorokat vagy szexuális teljesítményfokozó termékeket. A családtervezési és fogamzásgátlási hirdetések megengedettek, amennyiben betartják a célközönség beállítására vonatkozó megfelelő követelményeket.
B.    Alkohol
i.    Az alkoholt népszerűsítő vagy arra hivatkozó hirdetések tiltottak a következő országokban: Afganisztán, Brunei, Banglades, Egyiptom, Gambia, Kuvait, Líbia, Norvégia, Pakisztán, Oroszország, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emirátusok, Jemen, illetve minden egyéb olyan joghatóság, ahol az ilyen hirdetéseket a törvény tiltja.
ii.    Ahol megengedettek, az alkoholt népszerűsítő vagy arra hivatkozó hirdetéseknek: (i) Meg kell felelniük minden vonatkozó helyi jogszabálynak, kötelező vagy ajánlott ágazati kódexnek, iránymutatásnak, engedélynek és jóváhagyásnak, továbbá (ii) a Facebook célzási irányelveivel és a vonatkozó helyi jogszabályokkal összhangban álló, korcsoport és ország szerinti célzási kritériumokat kell alkalmazniuk. Amennyiben egy felhasználó életkorát vagy országát nem lehet meghatározni, a hirdetést tilos megjeleníteni a felhasználó számára.
iii.    Az alkohollal kapcsolatos további konkrét iránymutatást a Súgóközpont tartalmaz.
C.    Társkeresés
Szexpartner-kereső vagy szexualitást központba állító partnerkereső oldalak hirdetése nem megengedett. Az egyéb online társkereső szolgáltatásokra vonatkozó hirdetések a Facebookon előzetes engedélyhez kötöttek. Ezeknek be kell tartaniuk a társkeresésre vonatkozó célzási követelményeket, továbbá a termék vagy szolgáltatás nevének szerepelnie kell a hirdetés szövegében vagy képén.
D.    Kábítószerek és dohánytermékek
A hirdetések nem népszerűsíthetik és nem segíthetik elő illegális vagy rekreációs drogok, dohánytermékek, illetve kábítószer vagy dohány használatához kapcsolódó kiegészítő termékek értékesítését vagy fogyasztását.
E.    Szerencsejáték és lottó
i.    Az online szerencsejátékokat, ügyességi játékokat vagy lottót – többek között az online kaszinókat, sportfogadást, bingót vagy pókert – népszerűsítő vagy előmozdító hirdetések csak bizonyos országokban, a Facebook előzetes engedélyével megengedettek.
ii.    A kormányzati lottórendszerek hirdethetnek a Facebookon, amennyiben a hirdetések célzása a megjelenítésük szerinti joghatóság vonatkozó jogszabályaival összhangban történik, és azon joghatóságon belüli felhasználókat céloz meg, ahol a lottójáték elérhető.
iii.    A nem internetes szerencsejáték-létesítményeket (például fizikai kaszinót) népszerűsítő hirdetések a vonatkozó törvények és jogszabályok betartása mellett általában megengedettek, amennyiben a hirdetések megfelelően célzottak.
iv.    A szerencsejátékkal kapcsolatos további konkrét iránymutatást a Súgóközpont tartalmaz.
F.    Gyógyszerek és gyógyhatású termékek/kiegészítők
i.    A hirdetések nem népszerűsíthetik vényköteles gyógyszerek értékesítését. Az online gyógyszertárakra vonatkozó hirdetések tilosak, kivéve a Facebook előzetes jóváhagyásával, igazoltan megfelelő engedélyekkel rendelkező gyógyszertárakra vonatkozó hirdetések.
ii.    Az étrend-kiegészítőket és gyógynövénytermékeket népszerűsítő hirdetések általában megengedettek, amennyiben nem anabolikus szteroidokat, kitozánt, fekete nadálytőt, mellékvesehormont, csikófarkot, emberi növekedési hormont, melatonint tartalmazó, illetve a Facebook által kizárólagosan saját belátása szerint nem biztonságosnak vagy megkérdőjelezhetőnek tekintett bármely további terméket népszerűsítenek.
G.    Szoftver
A hirdetésekben nem szerepelhet olyan oldal (illetve sem közvetlen, sem közvetett módon olyan oldalra mutató hivatkozás), amelyen kémprogram/kártevő letöltése vagy bármilyen olyan szoftver található, amely nem várt, megtévesztő vagy méltánytalan felhasználói élményt eredményez, korlátozás nélkül ideértve az olyan szoftvereket, amelyek:
i.    titokban jelennek meg a felhasználók rendszerében;
ii.    a felhasználó számára rejtett tevékenységeket hajtanak végre;
iii.    a felhasználó kifejezett engedélye nélkül megváltoztathatják, károsíthatják, letilthatják vagy lecserélhetik a felhasználó számítógépében telepített hardver- vagy szoftvereszközöket;
iv.    más szoftver rejtett összetevőjeként szerepelnek akár ingyenesen, akár külön díj ellenében;
v.    automatikusan letöltődnek a Facebook kifejezett előzetes engedélye nélkül;
vi.    letöltési párbeszédpanelt jelenítenek meg a felhasználó beavatkozása nélkül; vagy
vii.    bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogait (ideértve a szerzői jogot, védjegyeket, szabadalmakat vagy egyéb tulajdonjogokat) sértik.
H.    Előfizetéses szolgáltatások
Az előfizetéses szolgáltatásokra vonatkozó, illetve lemondás nélkül megrendelést, automatikus meghosszabbítást, ingyenes időszak utáni automatikus megrendelést vagy mobilmarketinget tartalmazó termékeket vagy szolgáltatásokat népszerűsítő hirdetésekre a következő követelmények vonatkoznak:
i.    A hirdetés szövegének világosan és szembetűnően közölnie kell az ismétlődő számlázási összetevőt (pl. „előfizetés szükséges”).
ii.    Az érkezési oldallal szembeni követelmények:
a.    meg kell jelenítenie az árat és a számlázási időszakot, amikor a felhasználótól személyhez köthető információk megadását kéri;
b.    be nem jelölt jóváhagyási jelölőnégyzetnek kell rajta szerepelnie; valamint
c.    szövegben tájékoztatnia kell a felhasználókat arról, hogyan tudják megszüntetni előfizetésüket vagy tagságukat.
iii.    A fenti elemek mindegyikének szembetűnő helyen kell szerepelnie az érkezési oldalon (ennek megvalósulását a Facebook saját belátása szerint bírálhatja el), továbbá könnyen megtalálhatónak, könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie.
I.    Nem elfogadható üzleti modell
A hirdetések nem népszerűsíthetnek olyan üzleti modellt vagy gyakorlatot, amelyet a Facebook kizárólag saját belátása alapján elfogadhatatlannak vagy a Facebook általános hirdetési filozófiájába, illetve bármely vonatkozó jogszabályba ütközőnek tekint, korlátozás nélkül ideértve a multilevel marketing jellegű rendszereket, vagy a csalásokra vonatkozó hirdetéseket.
J.    Fegyverek és robbanóanyagok
A hirdetések nem népszerűsíthetik fegyverek, lőszer vagy robbanóanyagok értékesítését vagy használatát.
V.    A hirdetésekre vonatkozó közösségi alapelvek
Az olyan hirdetések vagy hirdetéskategóriák, amelyek jelentős mennyiségű negatív felhasználói visszajelzést kapnak vagy egyéb módon közösségi alapelveinket sértőnek minősülnek, tilosak és eltávolíthatóak. A Facebook minden esetben fenntartja a jogot, hogy kizárólag saját belátása szerint elbírálja, hogy adott tartalom sérti-e közösségi alapelveinket.
A.    Illegális tevékenység
A hirdetések nem jelenthetnek, nem mozdíthatnak elő és nem népszerűsíthetnek illegális tevékenységet.
B.    Zaklatás
A hirdetések nem lehetnek sértő, támadó, zaklatást jelentő, agresszív, fenyegető, degradáló tartalmúak, és nem adhatják ki magukat más személyazonosságával.
C.    Gyűlöletbeszéd
A hirdetések nem tartalmazhatnak úgynevezett gyűlöletbeszédet, sem személyre, sem csoportra irányulóan, sem bizonyos kategóriákhoz való tartozás alapján. Ilyen kategóriák lehetnek például (nem teljes körű felsorolás): faji hovatartozás, nem, meggyőződés, etnikai származás, vallási hovatartozás, családi állapot, nemi irányultság, nemi identitás vagy nyelv.
D.    Kiskorúak
A kiskorúakat célzó hirdetések nem népszerűsíthetnek olyan terméket vagy szolgáltatást, amely az adott joghatóságban nem legális kiskorúak számára, illetve amely nem biztonságosnak vagy kifogásolhatónak tekinthető.
E.    Szex/meztelenség
A hirdetések nem tartalmazhatnak felnőtteknek szóló tartalmat (például meztelenséget, félreérthetetlen vagy nem egyértelmű helyzetben lévő személyek ábrázolását, illetve olyan tevékenységet, amely túlságosan ráutaló vagy szexuálisan provokatív jellegű).
F.    Sokkhatás
A hirdetések nem lehetnek sokkolóak, szenzációhajhászok vagy tiszteletlenek, és nem ábrázolhatnak súlyos erőszakot.
VI.    Hivatkozások a Facebookra
A hirdetések nem utalhatnak a Facebook jóváhagyására vagy bármilyen jellegű partneri kapcsolatára. A Facebook márkajelzésével ellátott tartalomra (például oldalakra, csoportokra, eseményekre vagy Connect oldalakra) hivatkozó hirdetések szövege korlátozott módon hivatkozhat a „Facebook” névre a hirdetés célhelyének egyértelművé tételének céljából. Semmilyen egyéb hirdetés és érkezési oldal nem használhatja szerzői jogainkat vagy védjegyeinket (beleértve a következőket: Facebook, a Facebook és F logó, FB, Face, Poke, Book és Wall), vagy bármely más megtévesztően hasonló jelölést, kivéve ha az a Márkahasználati irányelveink alapján kifejezetten megengedett, vagy előzetes írásbeli engedélyünkkel.
VII.    Mások jogai
A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely bármely harmadik fél jogait sérti (például a szerzői jogot, védjegyeket, a személyes adatok védelmét, illetve egyéb személyes vagy tulajdonjogokat).
Fenntartjuk a jogot, hogy bármely hirdetést bármilyen okból, saját belátásunk szerint elutasítsunk, jóváhagyjunk vagy eltávolítsunk – ideértve az olyan hirdetéseket is, amelyek negatívan érintik a felhasználóinkkal való kapcsolatunkat, illetve amelyek versenyhelyzetünkkel, érdekeinkkel vagy hirdetési filozófiánkkal ellentétben álló tartalmakat, szolgáltatásokat vagy tevékenységeket népszerűsítenek. A jelen irányelvek bármikor megváltozhatnak.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s