Facebook Jogi Nyilatkozata jó ha tudod


Jelen megállapodás angol nyelven készült (USA). Ha jelen megállapodás bármely fordított változata az angol változatnak ellentmond, az angol változat az irányadó. Kérjük vegye figyelembe, hogy a 16. bekezdés tartalmaz bizonyos változásokat az általános feltételek tekintetében az Egyesült Államok területén kívül élő felhasználókra nézve.

Az utolsó módosítás időpontja: 2012. június 8.

Jogi és Felelősségi Nyilatkozat

Jelen Jogi és Felelősségi Nyilatkozat („Nyilatkozat”, „Feltételek” vagy „JFNY”) forrása a Facebook Alapelvek, szolgáltatási feltételeket részletez, és a felhasználókkal, valamint más, a Facebookkal kapcsolatba kerülő személyekkel való viszonyunkat határozza meg. A Facebook használatával, vagy az ahhoz történő hozzáféréssel Ön egyetért a Nyilatkozatban foglaltakkal, melynek tartalma időről időre a lenti 14. bekezdés alapján frissítésre kerül. A dokumentum végén a Facebook működésével kapcsolatos további tájékoztatókat talál.
1.Adatvédelem

Adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Az Adatkezelési Szabályzat azért készült, mert fontosnak tartjuk feltárni, hogy a másokkal való megosztás érdekében hogyan használhatja a Facebookot és hogyan gyűjtünk és használhatunk fel Ön által közzétett tartalmakat és információkat. Kérjük olvassa el Adatkezelési Szabályzatunkat, hogy az segítségére legyen tájékoztatáson alapuló döntések meghozatalában.

2.Tartalom és információ megosztás

Az összes tartalomnak és információnak, melyeket közzétett a Facebookon, Ön a tulajdonosa, és az adatvédelem, valamint az alkalmazás beállítások linkeken keresztül szabályozhatja azok megosztását. Továbbá: 1. A szellemi tulajdonjogok hatálya alá tartozó tartalmak vonatkozásában, mint a fényképek és videók (IP tartalom), az adatvédelem és az alkalmazás beállítások alapján kifejezetten az alábbiakhoz adja hozzájárulását: egy nem kizárólagos, átruházható, al-licencbe adható, jogdíjmentes, világlicencet nyújt részünkre bármely Ön által közzétett, illetve a Facebookkal kapcsolatos IP tartalom felhasználásához (IP Licenc). Ez az IP Licenc megszűnik, ha IP tartalmát vagy felhasználói fiókját törli, kivéve ha az Ön által közzétett tartalmat másokkal megosztotta, akik azt nem törölték.
2. Ha IP tartalmat töröl, az egy számítógép lomtárának kiürítéséhez hasonló módon történik. Azonban tudomásul veszi, hogy az eltávolított tartalom egy ésszerű időtartamon belül biztonsági másolatokban tárolódhat (de mások számára nem lesz elérhető).
3. Alkalmazás használatakor az alkalmazás engedélyt kérhet arra, hogy a felhasználó tartalmához és adataihoz, valamint mások által megosztott tartalmakhoz és adatokhoz hozzáférhessen. Az alkalmazásoktól megköveteljük az adatvédelmi jogok tiszteletben tartását. Az alkalmazásra vonatkozó megállapodás szabályozza, hogy az alkalmazás miként használhatja, tárolhatja és viheti át a tartalmat és információt. (A Felületre vonatkozó további tájékoztatásért, ideértve az azzal kapcsolatos ismertetést, hogy miként szabályozhatja a felhasználók által az alkalmazásokkal megosztott tartalmat, olvassa el az Adatkezelési Szabályzat és a Felület Oldal dokumentumot.)
4. Ha a Public beállítás használatával tartalmat vagy információt tesz közzé, ezzel bárkit, beleértve a Facebook profillal nem rendelkező embereket is képessé teszi arra, hogy hozzáférjenek az adott információhoz és azt felhasználják, valamint Önhöz társítsák (például nevét és profilképét).
5. A Facebookkal kapcsolatos visszajelzéseit vagy más javaslatait minden esetben értékeljük, azonban, kérjük, vegye tudomásul, hogy azokat bármilyen térítésre vonatkozó kötelezettség nélkül felhasználhatjuk (hiszen ezek megtételére nem köteles).

3.Biztonság

Mindent megteszünk a Facebook biztonságáért, de azt garantálni nem tudjuk. Szükségünk van a segítségére ahhoz, hogy a Facebook biztonságos legyen, mely az Ön részéről az alábbi kötelezettségek vállalását foglalja magába: 1. Nem tesz közzé a Facebookon felhatalmazás nélküli kereskedelmi üzeneteket (például spamet).
2. Előzetes engedélyünk nélkül nem gyűjt felhasználói tartalmat vagy információt, vagy csatlakozik a Facebookhoz automatikus eszközök (mint például harvester botok, robotok, spiderek vagy scraperek) használatával.
3. A Facebookon nem vesz részt törvénytelen többszintű hálózati értékesítésben, mint például a piramisjáték.
4. Nem tölt fel vírusokat vagy más rosszhiszemű kódokat.
5. Nem kér belépési információt vagy fér hozzá más fiókjához.
6. Nem kényszerít, félemlít meg vagy zaklat más felhasználót.
7. Nem tesz közzé olyan tartalmat, mely: gyűlöletbeszédnek számít, fenyegető vagy pornográf; erőszakot ösztönző; illetve tartalmaz aktot vagy szemléletes vagy indokolatlan erőszakot.
8. Megfelelő korhatár-korlátozás nélkül nem fejleszt vagy működtet harmadik fél által közzétett alkohollal kapcsolatos, társkereső vagy egyéb felnőtt tartalmat (beleértve a hirdetéseket) magába foglaló alkalmazásokat.
9. A Promóciós Irányelvek és az alkalmazandó jogszabályok alapján hozhat nyilvánosságra vagy ajánlhat bármilyen versenyt, ingyenes reklámot vagy nyereményjátékot („promóció”) a Facebookon.
10. Semmilyen törvénytelen, félrevezető, rosszhiszemű vagy megkülönböztető dologra nem használja a Facebookot.
11. Semmi olyat nem tesz, mely a Facebook megfelelő működését vagy megjelenését megbéníthatná, túlterhelhetné vagy gyengíthetné, például szolgáltatásmegtagadással járó támadást vagy az oldal megjelenésébe vagy más a Facebook működésébe való beavatkozást.
12. A jelen Nyilatkozat vagy szabályzataink megsértését nem mozdítja illetve segíti elő.

4.Regisztráció és Fiókvédelem

A Facebook felhasználók valódi nevüket és információt jelenítenek meg, és szükségünk van segítségére annak érdekében, hogy ez továbbra is így legyen. Az alábbi kötelezettségeket vállalja a regisztráció és fiókvédelmének fenntartása érdekében: 1. A Facebookon nem közöl semmilyen valótlan személyi információt, vagy hoz létre a sajátján kívül más számára fiókot engedély nélkül.
2. Nem hoz létre egynél több személyes fiókot.
3. Ha fiókját letiltjuk, engedélyünk nélkül nem hoz létre másikat.
4. Nem használja a személyes timeline-t saját kereskedelmi előnye érdekében (mint például állapotfrissítésének egy hirdető részére történő eladása).
5. Nem használja a Facebookot 13 éves korhatár alatt.
6. Nem használja a Facebookot, ha szexuális bűncselekmény elkövetéséért elítélték.
7. Kapcsolatinformációit folyamatosan pontosítja és frissíti.
8. Nem osztja meg jelszavát (vagy fejlesztők esetén titkos azonosítóját), fiókjához másnak nem enged hozzáférést, illetve nem tesz olyat, mellyel fiókvédelmét veszélyeztetheti.
9. Előzetes írásbeli engedélyünk nélkül senkinek nem ruházza át fiókját (beleértve bármely Oldalt vagy alkalmazást, melyet kezel).
10. Ha fiókjához vagy Oldalához egy felhasználói nevet, vagy hasonló azonosítót választ, fenntartjuk magunknak a jogot annak eltávolítására vagy visszakövetelésére, amennyiben ezt megfelelőnek tartjuk (például, ha egy védjegytulajdonos olyan felhasználói név miatt él panasszal, mely a felhasználó valódi nevéhez nem kapcsolódik szorosan).

5.Más személyek jogainak védelme

Tiszteletben tartjuk más személyek jogait, és ezt Öntől is elvárjuk. 1. Nem tehet közzé a Facebookon olyan tartalmat, vagy tanúsíthat olyan magatartást, mellyel más személy jogait sérti meg illetve csorbítja, vagy a törvényt egyéb módon szegi meg.
2. A Facebookon Ön által közzétett bármely tartalmat vagy információt eltávolíthatjuk, ha úgy gondoljuk, hogy megsérti a jelen Nyilatkozatot vagy szabályzatainkat.
3. Eszközöket biztosítunk, hogy segítsünk Önnek szellemi tulajdonjogainak védelmében. További információkért látogasson el a Hogyan nyújtsunk be követelést Szellemi Tulajdonjogok megsértése esetén oldalunkra.
4. Ha más szerzői jogának megsértéséért eltávolítjuk az Ön által közzétett tartalmat, Ön szerint azonban tévedésből távolítottuk el, akkor lehetőséget nyújtunk arra, hogy jogorvoslatért folyamodjon.
5. Ha más személyek szellemi tulajdonjogait ismételten megsérti, letiltjuk fiókját.
6. Nem használhatja szerzői jogainkat vagy védjegyeinket (beleértve a következőket: Facebook, a Facebook és F logó, FB, Face, Poke, Book és Wall), vagy bármely más megtévesztően hasonló jelölést, kivéve ha az a Márkahasználati Irányelveink alapján kifejezetten megengedett vagy előzetes írásbeli engedélyünkkel.
7. Ha információt gyűjt felhasználókról: szerezze meg hozzájárulásukat, tegye nyilvánvalóvá, hogy Ön (és nem a Facebook) gyűjti az információkat, és tegyen közzé adatvédelmi szabályzatot, mely meghatározza, hogy milyen információkat gyűjt és hogyan használja fel azokat.
8. A Facebookon nem teheti közzé senkinek az azonosító dokumentumait vagy érzékeny pénzügyi információit.
9. Hozzájárulásuk nélkül nem címkézhet felhasználókat vagy küldhet meghívásokat e-mailben olyanok részére, akik nem tartoznak a felhasználók közé. A közösségi hálózat Facebook által biztosított jelentőeszközeinek segítségével a felhasználók visszajelzést küldhetnek a címkézéssel kapcsolatban.

6.Mobiltelefonok és egyéb eszközök

1. Jelenleg ingyenesen nyújtjuk mobilszolgáltatásainkat, de kérjük vegye figyelembe, hogy hordozója normál, például szövegüzenet ár- és díjszabásai továbbra is érvényesek.
2. Abban az esetben, ha megváltoztatja vagy deaktiválja mobiltelefonszámát, 48 órán belül frissítse fiókinformációit a Facebookon annak érdekében, hogy üzeneteit ne a régi számát megszerző személy kapja meg.
3. Ön hozzájárulását adja, valamint biztosítja az összes ahhoz szükséges jogot, hogy a felhasználók szinkronizálják (alkalmazáson keresztül is) eszközeiket bármely olyan információval, mely látható számukra a Facebookon.

7.Fizetések

Ha a Facebookon fizetést eszközöl, vagy a Facebook Credit-jeit használja, akkor egyetért a Fizetési Feltételek dokumentumunkkal.

8.Közösségi Beépülő Modulokra vonatkozó Különös Rendelkezések

Ha weboldalán alkalmazza Közösségi Beépülő Moduljainkat, mint a Megosztás vagy a Tetszik gombokat, akkor az alábbi kiegészítő feltételek vonatkoznak Önre: 1. Engedélyezzük a Facebook Közösségi Beépülő Moduljainak használatát annak érdekében, hogy az Ön weboldaláról a felhasználók közzétehessenek linkeket vagy tartalmat a Facebookon.
2. Ön engedélyezi számunkra az ilyen linkek és tartalom használatát és, hogy ezt mások számára is lehetővé tegyük a Facebookon.
3. Nem helyezhet el Közösségi Beépülő Modult egyetlen oldalon sem, mely olyan tartalommal bír, ami a Facebookon történő közzététel esetén megsértené a jelen Nyilatkozatot.

9.Weboldal-és alkalmazásfejlesztőkre/operátorokra vonatkozó Különös Rendelkezések

Ha Ön egy felületalkalmazás vagy weboldal fejlesztője vagy operátora, akkor az alábbi kiegészítő feltételek vonatkoznak Önre: 1. Ön felelős az alkalmazásáért és annak tartalmáért és a Felület összes használatáért. Ez magában foglalja annak biztosítását, hogy alkalmazása vagy a felület használata megfelel a Facebook Felülethasználati Szabályzat és a Hirdetési Irányelvek dokumentumainkban foglaltaknak.
2. A Facebookhoz való hozzáférésére és a Facebookról kapott adatok használatára az alábbi korlátozások érvényesek: 1. Olyan adatokat kérhet csak, mely alkalmazásának működtetéséhez szükséges.
2. Szükséges, hogy rendelkezzen olyan adatvédelmi szabályzattal ami a felhasználók tudomására hozza, hogy milyen felhasználói adatokat és hogyan fog kezelni, megjeleníteni, megosztani, vagy továbbítani, valamint, hogy az adatvédelmi szabályzatára vonatkozó URL-t beépítse az Alkalmazás Fejlesztő dokumentumba.
3. Nem használhat, jeleníthet meg, oszthat meg, vagy továbbíthat felhasználói adatot olyan módon, ami ellentmond az adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak.
4. Amennyiben egy felhasználó erre kéri, törli a vele kapcsolatos valamennyi tőlünk kapott adatot, és létrehoz egy eljárást, melyen keresztül felhasználók ilyen kéréssel fordulhatnak Önhöz.
5. Nem épít be felhasználóra vonatkozó tőlünk kapott adatot semmilyen hirdetésbe.
6. Sem közvetlenül, sem pedig közvetve nem továbbít egyetlen tőlünk kapott adatot sem hirdetési hálózat, hirdetéscsere, adatbróker, vagy hirdetéssel kapcsolatos eszközsor részére (vagy használ ilyen adatot ezekkel kapcsolatban), akkor sem, ha egy felhasználó az ilyen továbbításhoz vagy használathoz hozzájárul.
7. Felhasználói adatot nem értékesít. Ha Önt harmadik fél megszerezte, vagy azzal egyesült, az alkalmazásán belül tovább kezelheti a felhasználói adatot, de az alkalmazásán kívüli helyre nem továbbíthat felhasználói adatot.
8. Kérhetünk Öntől felhasználói adattörlést, ha azt olyan módon használja, ami a megállapításunk szerint a felhasználói várakozásokkal össze nem egyeztethető .
9. Korlátozhatjuk az adatokhoz való hozzáférését.
10. Eleget tesz a Facebook Felülethasználati Szabályzat dokumentumunkban foglalt valamennyi egyéb korlátozásnak.

3. Nem nyújt részünkre olyan információt, amit egy felhasználóról tőle, vagy felhasználói hozzájárulástól függetlenül felhasználói hozzájárulás nélkül gyűjt.
4. A felhasználók részére megkönnyíti alkalmazásának eltávolítását vagy kikapcsolását.
5. A felhasználók részére megkönnyíti, hogy Önnel kapcsolatba lépjenek. Megoszthatjuk e-mail címét olyan felhasználókkal és másokkal is, akik állítása szerint Ön megsértette vagy más módon csorbította jogaikat.
6. Alkalmazásához ügyfélszolgálatot biztosít.
7. A http://www.facebook.com oldalon nem helyez el harmadik fél által biztosított hirdetéseket vagy webes keresődobozokat.
8. Biztosítjuk Önnek a tőlünk kapott kód, API-k, adatok és eszközök használatához szükséges valamennyi jogot.
9. Nem értékesíti, továbbítja vagy adja al-licencbe a kódunkat, API-kat vagy eszközeinket.
10. Mások számára nem tünteti fel hamis színben a Facebookkal való kapcsolatát.
11. A fejlesztők számára általunk elérhetővé tett logókat használhatja, vagy sajtóközleményt illetve egyéb nyilvános nyilatkozatot bocsáthat ki, amennyiben betartja a Facebook Felülethasználati Szabályzat dokumentumunkban foglaltakat.
12. Az Önnel fennálló kapcsolatunk bemutatására sajtóközleményt bocsáthatunk ki.
13. Eleget tesz minden alkalmazandó jognak. Ön különösen (ha alkalmazható): 1. szabályzattal rendelkezik a jogsértő tartalom eltávolítására és az ismétlődő jogsértések megszüntetésére a Digitális Évezred Szerzői Jogi Törvény rendelkezéseinek megfelelően.
2. eleget tesz a Video Adatvédelmi Törvény (VPPA) rendelkezéseinek, és megszerez bármilyen szükséges hozzájárulást a felhasználóktól annak érdekében, hogy a VPPA hatálya alá tartozó felhasználói adat megosztható legyen a Facebookon. Ön ezzel kifejezi, hogy bármilyen üzletének szokásos menetével kapcsolatban felmerülő felénk tett közlés nem véletlenszerű.

14. Nem garantáljuk, hogy a Felület mindig ingyenes lesz.
15. Minden szükséges jogot megad a részünkre ahhoz, hogy engedélyezhessük alkalmazásának a Facebookkal együtt történő működését, beleértve a jogot, hogy az Ön által részünkre biztosított tartalmat és információt beépíthessük stream-ekbe, timeline-okba és user action story-kba.
16. Jogot biztosít részünkre az alkalmazásához való kapcsolódáshoz vagy annak készítéséhez, és a tartalom elhelyezéséhez, beleértve az alkalmazását körülvevő hirdetéseket.
17. Bármilyen célból megvizsgálhatjuk alkalmazását, tartalmát és adatát, beleértve a kereskedelmi célt is (mint például a hirdetések megjelenítésének és a keresett tartalom megjelölésének céljából).
18. Ellenőrizhetjük alkalmazását, hogy biztosítsuk annak felhasználók számára való biztonságosságát.
19. Készíthetünk alkalmazásokat, melyek hasonló tulajdonságokat és szolgáltatásokat ajánlanak alkalmazásához, illetve egészítik ki azt velük.

10.
A Facebook által szolgáltatott vagy kiemelt hirdetésekről és más kereskedelmi tartalomról

Célunk a felhasználóink és hirdetőink számára értékes hirdetések és kereskedelmi tartalom megjelenítése. Segítségül hozzájárul az alábbiakhoz: 1. Az adatvédelmi beállítások segítségével megadhatja, hogy neve és profilképe társítható lehet-e általunk biztosított vagy továbbfejlesztett kereskedelmi, szponzorált vagy kapcsolódó tartalomhoz (mint amilyen például egy Önnek tetsző márka). Engedélyezi számunkra nevének és profilképének használatát azzal a tartalommal kapcsolatban, az Ön által megadott korlátok szerint.
2. Hozzájárulása nélkül nem adjuk ki tartalmát vagy információját hirdetők részére.
3. Tudomásul veszi, hogy a fizetett szolgáltatásokat és közléseket nem minden esetben azonosítjuk be.

11.Hirdetőkre vonatkozó Különös Rendelkezések

Megcélozhatja a kívánt célcsoportját a Facebookon vagy a kiadói hálózatunkban megjelenő hirdetések megvásárlásával. Az alábbi kiegészítő feltételek akkor vonatkoznak Önre, ha megrendelést helyez el online hirdető portálunkon keresztül (Megrendelés): 1. Ha Megrendelést helyez el, közli velünk a vásárolni kívánt hirdetés típusát, a hirdetésre fordítani kívánt összeget és árajánlatát. Ha elfogadjuk Megrendelését, megjelenítjük hirdetéseit amint a hirdetési felület elérhetővé válik. Hirdetése szolgáltatásakor mindent megteszünk annak érdekében, hogy a hirdetéseket az Ön által kiválasztott célcsoportnak jelenítsük meg, habár minden esetben nem tudjuk garantálni, hogy hirdetése eléri kívánt célját.
2. Esetenként, amikor úgy véljük, hogy hirdetési kampányának hatékonyságát az növelni fogja, kiterjeszthetjük az Ön által meghatározott célzott követelményeket.
3. Megrendeléseiért a Fizetési Feltételek alapján fizet. A tartozás összegét követési eljárásaink alapján számítjuk ki.
4. Hirdetései eleget tesznek a Hirdetési Irányelvek dokumentumunkban foglaltakkal.
5. Meghatározzuk hirdetéseinek méretét, elhelyezését és pozícióját.
6. Nem garantáljuk a hirdetéseivel kapcsolatos aktivitást, úgy, mint a hirdetéseire történő klikkelések számát.
7. Nem tudjuk szabályozni, hogy mi váltja ki a hirdetésein való klikkeléseket. Vannak rendszereink, melyek megkísérlik nyomon követni és megszűrni bizonyos klikkelések aktivitását, de nem vállalunk felelősséget klikkelési csalásokért, műszaki problémákért vagy egyéb olyan lehetséges érvénytelen klikkelési aktivitásért, mely hatással lehet a futó hirdetések költségeire.
8. Online portálunkon keresztül bármikor törölheti Megrendelését, de legfeljebb 24 óráig tarthat, amíg a hirdetés megjelenítése befejeződik. Ön felelős az összes futó hirdetés kifizetéséért.
9. Hirdetésének futtatására vonatkozó licencünk akkor szűnik meg, amikor Megrendelését teljesítettük. Tudomásul veszi azonban, hogy ha felhasználók kapcsolatba léptek hirdetésével, akkor hirdetése mindaddig megmaradhat, amíg a felhasználók azt ki nem törlik.
10. Hirdetéseit, kapcsolódó tartalmait és információit marketing vagy promóciós célból felhasználhatjuk.
11. Előzetes írásbeli engedélyünk nélkül nem bocsáthat ki a Facebookkal való kapcsolatáról semmiféle sajtóközleményt vagy nyilvános nyilatkozatot.
12. Bármilyen hirdetést bármely okból elutasíthatunk vagy eltávolíthatunk.
13. Ha más részére helyez el hirdetéseket, engedéllyel kell rendelkeznie a hirdetések elhelyezéséhez, beleértve a következőket: 1. Garantálja, hogy rendelkezik jogi meghatalmazással, mely a hirdetőt a jelen Nyilatkozathoz köti.
2. Egyetért azzal, hogy ha az Ön által képviselt hirdető megsérti a jelen Nyilatkozat rendelkezéseit, akkor felelősségre vonhatjuk Önt ezért a jogsértésért.

12.Oldalakra vonatkozó Különös Rendelkezések

Ha létrehoz vagy kezel egy Oldalt a Facebookon, akkor hozzájárul az Oldalhasználati Feltételek dokumentumunkban foglaltakhoz.

13.Szoftverre vonatkozó Különös Rendelkezések

1. Ha letölti szoftverünket, úgy, mint a stand-alone szoftverterméket vagy böngésző plugin-t, akkor hozzájárul ahhoz, hogy időről időre a szoftver frissítéseket és további tulajdonságokat tölthet le rólunk a szoftver javítása, támogatása és továbbfejlesztése érdekében.
2. Nem módosítja, nem hoz létre ebből származtatott terméket, nem bontja alkotóelemeire, illetve nem próbál tőlünk más módon forráskódra szert tenni, kivéve ha nyílt forráskód licenc értelmében erre kifejezett engedélye van, illetve ha ezt mi írásban engedélyezzük.

14.Módosítások

1. Módosíthatjuk a jelen Nyilatkozatot, ha erről Önt előzetesen értesítjük (a módosítás Facebook Site Governance Page helyen való közzététele által) és lehetőséget biztosítunk arra, hogy észrevételt tegyen. Ahhoz, hogy a jelen Nyilatkozat bármilyen jövőbeli módosításáról értesítést kapjon, látogasson el a Facebook Site Governance Page helyre és kattintson az Oldalon a „tetszik” gombra.
2. A 7., 8., 9., és 11. bekezdések (a fizetésekkel, alkalmazás fejlesztőkkel, weboldal operátorokkal és hirdetőkkel kapcsolatos bekezdések) módosításáról legalább 3 nappal korábban értesítjük. Bármely egyéb módosításról legalább 7 nappal korábban értesítjük. A módosítási javaslatokkal kapcsolatos észrevételek megtételére a Facebook Site Governance Page helyen kerül sor.
3. Ha több, mint 7000 felhasználó tesz észrevételt egy módosítási javaslattal kapcsolatban, akkor lehetőséget fogunk biztosítani, hogy szavazáson vegyen részt, melyen alternatívákat kínálunk Önnek. A szavazás számunkra kötelező erejű, ha az eddigi összes aktív regisztrált felhasználó több, mint 30%-a szavaz az értesítésről.
4. Ha a jelen Nyilatkozatban hivatkozott vagy benne foglalt szabályzatokat módosítunk, akkor arról értesítést adhatunk a Site Governance Page helyen.
5. Módosításokat tehetünk jogi vagy adminisztratív okokból, vagy pontatlan nyilatkozat kijavítása érdekében értesítés alapján anélkül, hogy észrevételek megtételére lehetőséget biztosítanánk.
6. A feltételeink módosításait követő folytatólagos Facebook használata a módosított feltételeink Ön által történő elfogadását jelenti .

15.Megszűnés

Ha megsérti jelen Nyilatkozat tartalmát vagy szellemiségét, vagy egyéb módon számunkra kockázatot teremt, illetve lehetséges jogvitának tesz ki bennünket, akkor az Ön számára részben vagy egészben megszüntethetjük a Facebook szolgáltatást. Értesíteni fogjuk Önt e-mailben vagy a fiókjához történő következő hozzáférési kísérlete során. Ön is bármikor törölheti a fiókját vagy letilthatja alkalmazását. Minden ilyen esetben a jelen Nyilatkozat érvényét veszti, de az alábbi rendelkezések továbbra is érvényben maradnak: 2.2, 2.4, 3-5, 8.2, 9.1-9.3, 9.9, 9.10, 9.13, 9.15, 9.18, 10.3, 11.2, 11.5, 11.6, 11.9, 11.12, 11.13, és 15-19.

16.Viták

1. Minden olyan kizárólagosan a jelen Nyilatkozatból, vagy a Facebookból eredő, vagy azokhoz kapcsolódó Ön és a közöttünk fennálló követelést, kereset okát vagy vitát (claim) megold a Santa Clara Megyében lévő állami vagy szövetségi bíróságon. Kalifornia Államának joga irányadó jelen Nyilatkozat, és bármely az Ön és közöttünk felmerülő követelés vonatkozásában, tekintet nélkül a jogszabályi rendelkezések összeütközésére. Hozzájárul ahhoz, hogy aláveti magát a Kaliforniában, Santa Clara Megyében lévő bíróságok személyes illetékességének, minden ilyen követelés peres úton való rendezése céljából.
2. Ha az Ön Facebookon fennálló tevékenységével, tartalmával vagy információjával kapcsolatban bárki ellenünk követeléssel él, Ön kártalanít és mentesít bennünket az ilyen követeléssel kapcsolatban felmerülő minden kártól, veszteségtől, bármilyen fajta kiadástól (beleértve az ésszerű jogi költségeket és díjakat). Habár biztosítunk szabályokat felhasználói magatartásra vonatkozóan, nem ellenőrizzük vagy irányítjuk a felhasználók tevékenységeit a Facebookon, és nem vagyunk felelősek a felhasználók által a Facebookon továbbított vagy megosztott tartalomért vagy információért. Nem vagyunk felelősek semmilyen sértő, helytelen, obszcén, törvénytelen vagy más kifogásolható tartalomért vagy információért, mellyel Ön találkozhat a Facebookon. Nem vagyunk felelősek sem online sem offline magatartásért, vagy egyetlen Facebook felhasználóért sem.
3. MEGPRÓBÁLJUK A FACEBOOKOT BUGMENTESEN ÉS BIZTONSÁGOSAN TARTANI, DE ÖN AZT A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. A FACEBOOKOT JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJUK BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRVA AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS JOGKÖVETÉSRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT. NEM GARANTÁLJUK, HOGY A FACEBOOK MINDIG BIZTONSÁGOS VAGY HIBAMENTES LESZ VAGY, HOGY A FACEBOOK MINDIG MEGSZAKÍTÁS, KÉSEDELEM VAGY HIÁNY NÉLKÜL FOG MŰKÖDNI. A FACEBOOK NEM FELELŐS HARMADIK FELEK TEVÉKENYSÉGEIÉRT, TARTALMAIÉRT, INFORMÁCIÓIÉRT, VAGY ADATAIÉRT, ÉS ÖN MENTESÍT BENNÜNKET, IGAZGATÓINKAT, HIVATALNOKAINKAT, ALKALMAZOTTAINKAT, ÉS ÜGYNÖKEINKET BÁRMILYEN ISMERT VAGY ISMERETLEN, BÁRMELY ILYEN HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN FENNÁLLÓ KÖVETELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ VAGY AZZAL BÁRMELY MÓDON KAPCSOLATOS KÖVETELÉSEKTŐL VAGY KÁROKTÓL. HA ÖN KALIFORNIAI LAKOS, LEMOND A KALIFORNIAI POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV 1542§-RÓL, MELY KIMONDJA: EGY ÁLTALÁNOS MENTESÍTÉS NEM TERJED KI OLYAN KÖVETELÉSEKRE, MELYEKRŐL A HITELEZŐ NEM TUDJA VAGY NEM SEJTI, HOGY AZ Ő ELŐNYÉRE LÉTEZNEK A MENTESÍTÉS VÉGREHAJTÁSAKOR, MELY HA ÁLTALA ISMERT LENNE AKKOR ANYAGILAG HATÁSSAL KELLETT VOLNA, HOGY LEGYEN AZ ADÓSSAL VALÓ ELSZÁMOLÁSÁRA. NEM VAGYUNK FELELŐSEK ÖNNEK SEMMILYEN JELEN NYILATKOZATBÓL VAGY A FACEBOOKBÓL EREDŐ VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOS ELMARADT HASZONÉRT VAGY EGYÉB KÖVETKEZMÉNYI, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, VAGY ESETLEGES KÁROKÉRT, MÉGHA ILYEN KÁROK ESETLEGES FELMERÜLÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATVA IS VOLTUNK. A JELEN NYILATKOZATBÓL VAGY A FACEBOOKBÓL EREDŐ ÖSSZES FELELŐSSÉGÜNK NEM HALADJA MEG AZ EGYSZÁZ DOLLÁRT ($100) VAGY AZT AZ ÖSSZEGET AMIT A RÉSZÜNKRE AZ ELMÚLT TIZENKÉT HÓNAPBAN KIFIZETETT. ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ALKALMAZANDÓ JOG NEM ENGEDI MEG A FELELŐSSÉG VAGY AZ ESETLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROK KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT, ÍGY LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS NEM VONATKOZIK ÖNRE. ILYEN ESETEKBEN A FACEBOOK FELELŐSSÉGE KORLÁTOZOTT AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN.

17.Az Egyesült Államok területén kívül élő Felhasználókra vonatkozó Különös Rendelkezések

Igyekszünk létrehozni egy globális közösséget mindenki számára következetes standardokkal, de igyekszünk a helyi jogokat is tiszteletben tartani. A következő rendelkezések azokra a felhasználókra és a felhasználók körébe nem tartozó személyekre vonatkoznak, akik a Facebookkal az Egyesült Államok területén kívül kerültek kapcsolatba: 1. Hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Egyesült Államokba továbbítsák és ott dolgozzák fel.
2. Ha egy olyan országban él, melyet az Egyesült Államok embargó alá helyezett, vagy az Amerikai Egyesült Államok Kincstárának Különösen Kiemelt Állampolgári listáján szerepel, akkor a Facebook kereskedelmi tevékenységeivel (úgy, mint a hirdetések és kifizetések) nem fog kapcsolatba kerülni, vagy egy Felületalkalmazást, illetve weboldalt működtetni.
3. Bizonyos speciális, csak a német felhasználókra vonatkozó feltételek itt érhetők el.

18.Definíciók

1. „Facebook”: olyan tulajdonságok és szolgáltatások, amiket elérhetővé teszünk, beleértve (a) weboldalunkon, ami a http://www.facebook.com és bármely más Facebook márkával vagy társult márkával fémjelzett weboldalon (beleértve az aldomain-eket, nemzetközi változatokat, widget-eket, és mobil verziókat); (b) Felületünkön; (c) a social plugin-okon, mint a Tetszik gomb, a Megosztás gomb és más hasonló felajánlások és (d) más médián, szoftveren (mint az eszköztár), most létező, vagy később kifejlesztett egységeken és hálózatokon keresztül.
2. „Felület”: csomag API-k és szolgáltatások (mint a tartalom), mely képessé tesz másokat, beleértve az alkalmazás fejlesztőket és weboldal operátorokat, hogy adatokat nyerjenek a Facebookról vagy adatokat biztosítsanak számunkra.
3. „Információ”: tények és más információk Önről, beleértve azoknak a felhasználóknak és a felhasználók körébe nem tartozóknak a ténykedéseit, akik kapcsolatba vannak a Facebookkal.
4. „Tartalom”: bármi, amit Ön, vagy más felhasználók közzétesznek a Facebookon és amit az információ definíciója nem foglal magába.
5. „Adat” vagy „felhasználói adat” vagy „felhasználó adata”: bármely adat, beleértve egy felhasználói tartalmat vagy információt, amit Ön vagy harmadik felek a Facebookról nyerhetnek vagy a Felületen keresztül a Facebooknak biztosíthatnak.
6. „Közzétesz”: közzétesz a Facebookon vagy a Facebook használatával másként hozzáférhetővé tesz.
7. „Használ”: használ, másol, nyilvánosan előad vagy bemutat, szétoszt, módosít, fordít és származékos munkákat készít.
8. „Aktív regisztrált felhasználó”: olyan felhasználó, aki a Facebookra az előző 30 nap alatt legalább egyszer bejelentkezett.
9. „Alkalmazás”: bármely alkalmazás vagy weboldal, mely használja vagy hozzáfér a Felülethez, ugyanúgy, mint bármi más ami adatokat szerez, vagy szerzett rólunk. Ha már nem fér hozzá a Felülethez, de még nem törölt minden adatot rólunk, az alkalmazási feltétel érvényes amíg az adatot nem törli.

19.Egyéb rendelkezések

1. Ha Ön az USA-ban vagy Kanadában lakik, vagy üzleti tevékenységének elsődleges helyszíne ott található, jelen Nyilatkozat egy megállapodást képez Ön és a Facebook, Inc. között. Egyéb esetben jelen Nyilatkozat Ön és a Facebook Ireland Limited között képez megállapodást. A „bennünket,” „mi” és „miénk” hivatkozások vagy a Facebook, Inc. vagy a Facebook Ireland Limitedet jelentik, ahogy megfelelő.
2. Jelen Nyilatkozat képezi a teljes megállapodást a felek között a Facebookra vonatkozólag, és minden korábbi megállapodást hatálytalanít.
3. Ha jelen Nyilatkozat bármely része kikényszeríthetetlennek bizonyul, a fennmaradó rész érvényben és hatályban marad.
4. Ha elmulasztjuk a jelen Nyilatkozat érvényesítését, az nem minősül jogról való lemondásnak.
5. Jelen Nyilatkozaton történő bármilyen módosítás, vagy azzal összefüggő jogról való lemondás csak írásban, aláírásunkkal ellátva készülhet.
6. Hozzájárulásunk nélkül jelen Nyilatkozatból eredő semmilyen jogát vagy kötelezettségét másnak nem ruházhatja át.
7. Jelen Nyilatkozatból eredő valamennyi jogunk és kötelezettségünk általunk ingyen átengedhető egyesüléssel, felvásárlással, eszközök értékesítésével, a jog működésével kapcsolatban vagy egyéb módon.
8. Jelen Nyilatkozatból semmilyen rendelkezés nem tarthat vissza bennünket a jogszabályok betartásától.
9. Jelen Nyilatkozat harmadik fél kedvezményezetti jogát nem ruházza át.
10. Minden jogot fenntartunk, amit kifejezetten nem engedtünk át Önnek.
11. Ön betart minden alkalmazandó jogszabályt a Facebook használata, vagy az ahhoz való hozzáférés során.

A következő dokumentumok a Facebook használatával kapcsolatban további tudnivalókat tartalmaznak:

Adatkezelési Szabályzat: Adatkezelési Szabályzatunk segít megérteni adatfelhasználási és adatgyűjtési eljárásainkat.


Fizetési Feltételek: Ezek a kiegészítő rendelkezések a Facebookon való, vagy azon keresztül történő valamennyi kifizetésre vonatkoznak.


Felület Oldal: Ez az oldal segít annak jobb megértésében, hogy mi történik, ha hozzáad egy harmadik fél által biztosított alkalmazást vagy Facebook Kapcsolatot használ, beleértve, hogy milyen módon érhetők el és használhatók általuk az adatai.


Facebook Felülethasználati Szabályzat: Ezek az irányelvek az alkalmazásokra vonatkozó eljárásokat ismertetik, beleértve a Kapcsolat oldalakat.


Hirdetési Irányelvek: Ezek az irányelvek a Facebookon elhelyezett hirdetésekre vonatkozó eljárásokat ismertetik.


Promóciós Irányelvek: Ezek az irányelvek az arra vonatkozó eljárásokat ismertetik, ha Ön versenyt, nyereményjátékot és más típusú promóciót ajánl a Facebookon.


Márka Engedélyek Központja: Ezek az irányelvek a Facebook védjegyek, logók és képernyőfotók használatára vonatkozó eljárásokat ismertetik.


Hogyan nyújtsunk be követelést Szellemi Tulajdonjogok megsértése esetén


Oldalhasználati Feltételek: Ezek az irányelvek a Facebook Oldalak Ön által való használatára vonatkoznak.


Közösségi Standardok: Ezek az irányelvek a Facebookon Ön által közzétett tartalommal és az Ön Facebook aktivitásával kapcsolatos elvárásainkat ismertetik.

A Jogi és Felelősségi Nyilatkozathoz különböző nyelveken való hozzáférés érdekében változtassa meg a nyelvi beállítást a Facebook munkamenetéhez, a legtöbb oldal bal sarkán található nyelv linkre történő kattintással. Ha a Nyilatkozat a kiválasztott nyelven nem érhető el, akkor az angol verziót jelenítjük meg alapértelmezettként.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s