NEBOJSA a Grey/G2 Ügynökségnél

Januártól Damjanovich Nebojsa erősíti a Grey/G2-t. A szakember korábban a Allegroup marketingvezetőjeként dolgozott.

hirdetés

Damjanovich Nebojsa

Nyilvános lett a szakmai körökben már hónapok óta forgó pletyka, hogy Damjanovich Nebojsa a Grey/G2-höz igazol. A szakember az Allegroup marketingigazgatója volt legutóbb, előtte pedig évekig független tanácsadóként, trénerként dolgozott, főként kis és középvállalkozások online tevékenységét segítette, de részt vett több hazai nagyvállalattal és multinacionális cég munkájában is. A tanácsadói munkák előtt Damjanivich médiaügynökségnél és sales projekteken dolgozott a kiadói iparágban. 

A szakember oktató tevékenysége is jelentős, a nevéhez fűződik online marketing szakirányú továbbképzés, a keresőmarketing specialista képzés, a CRM menedzser szakirányú továbbképzés az Edutus Főiskolán.

A Grey/G2 közleményében Damjanovich azt mondja, azért váltott, mert az úgy látja az ügynökségnél a digitális stratégia erősen részt vesz az integrált kommunikációban és ez a munka egy új kihívás, ahol a 14 éves tapasztalatát tovább tudja kamatoztatni.

A közleményben Tóth Gábor, Grey/G2 ügyvezetője a digitális vonal erősítésével indokolja Damjanovich leigazolását, így fogalmaz: “a Grey/G2 szeretne még nagyobb hangsúlyt fektetni a digitális projektekre és a szegmens meghatározó szereplőjévé válni. Ezért az új szakember feladata a már hagyományosnak tekinthető eszközökön túl új, integrált megoldások bevezetése a magyar piacra, melyek magasabb megtérüléseket hoznak majd az ügyfeleknek”.

A Grey/G2  – ahogy sok más nagy nemzetközi reklámügynökség is – évek óta próbálja erősíteni digitális lábát. 2009 augusztusban Spielmann Gábor kreatívigazgató kinevezésétis az integrált, csatornafüggetlen, digitális megoldások felé kanyarodással  indokolták. 2011 májusában, amikor Polgár Zsolt kreatívigazgató és Proszenyák Róbert digitális vezető érkezett, ennek a folyamatnak egy következő lépéshez érkezett a cég, akkor Tóth Gábor ezt mondta: “Az ügynökség nagy kihívások előtt áll, hiszen minden téren nyitni kívánunk a csatornafüggetlen, integrált kreatívmegoldások felé”.

A mostani lépéssel a digitális szakértelem tovább bővül: Proszenyák Róbert változatlanul vezeti a meglévő ügyfelekkel kapcsolatos munkákat, Damjanovich Nebojsa pedig az új ügyfelekért és a online tanácsadási üzletekért felel majd.

forrás: Nebojsa, kreativ.hu

Könyvajánló : Digitális Gazdaság

Eszes István Digitális Gazdaság, Lektorálta Nebojsa

A könyv
Közöljük a könyvhöz érkezett szakmai ajánlásokat, a könyv tartalomjegyzékét, valamint egy mintafejezet olvasható a nyomtatott változatból. Megadjuk a könyv megírásánál felhasznált szakirodalmi hivatkozások teljes jegyzékét, valamint lehetőség nyílik a könyv online megrendelésére is.

A szerző
Röviden bemutatkozik a szerző, az érdeklődők megnézhetik szakmai életrajzát, valamint publikációs jegyzékét.

Marketing tanszékek
Megadjuk a hazai felsőoktatásban marketinget oktató tanszékek fontosabb adatait és elérhetőségeit, valamint összegyűjtöttük, hogy hol és milyen tárgyakat oktatnak az internet üzleti alkalmazásával kapcsolatban a magyar felsőoktatási intézményekben.

E-könyvtár
A könyv szerzője itt elérhetővé teszi több, az internet üzleti alkalmazásával foglalkozó korábbi cikkét és oktatási anyagát.

Hasznos linkek
Összegyűjtöttünk több hasznos webcímet, melyek segítséget nyújtanak a digitális gazdaság különböző témakörei iránt érdeklődőknek. A könyv szövegének online hivatkozásaiból is közlünk egy válogatást.

Oktatóknak
A könyv egyik megcélzott területe a felsőoktatás, ebben a részben a könyvet tananyagként felhasználó kollégák részére nyújtunk szakmai támogatást oktatási tematikák, prezentációs anyagok (PowerPoint), esettanulmányok és ellenőrző kérdések biztosításával. A webhely ezen része csak regisztrált oktatók részére érhető el.

Jó szívvel ajánlom a könyvet az online értékesítés, a reklám és a marketing területén dolgozó és oktató szakembereknek, valamint az e területek iránt érdeklődő olvasóknak.

Eszes István PhD
főiskolai tanár
BGF Külkereskedelmi Kar
Marketing Intézeti Tanszék
http://www.eszes.net

Az eltelt tíz évben az üzleti világ rádöbbent, hogy az internettel olyan új értékesítési és kommunikációs csatorna nyílt meg, amely szakít a klasszikus üzleti modellekkel, valamint a tér és az idő kötöttségeivel.

Nem írtak még olyan jó papír alapú könyvet a digitális gazdaságról, illetve az elektronikus kereskedelemről, mint Eszes István „Digitális gazdaság” című műve, amely a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában jelent meg nemrégiben. Bátran állíthatjuk, hogy ha ebből a könyvből hiányzik valami a témáról, az nincs is.

Üzleti- és tankönyv
Az olvasmányosan megírt, ám szakmailag helytálló, jól rendszerezett tudást nyújtó könyv maradandó és érvényes képet rögzít az elmúlt másfél évtized gazdaságban megfigyelhető e-folyamatairól, bár a szerző főként marketinges szemléletmóddal tálalja a mondanivalót. Olyan kérdéseket igyekszik megválaszolni, mint milyen új lehetőségeket nyit az online üzleti világ, hogyan segítheti a kis- és középvállalkozások piacszerzési és piacmegtartó munkáját az internet?
A könyv szerkezete lehetővé teszi, hogy mind az e-kereskedelmi vállalkozók, mind a felsőoktatásban és üzleti képzésben résztvevők haszonnal forgathassák.

Új modellek
Ha a digitális gazdaságot különálló ágazatnak tekintenénk, a fejlett országok gdp-jében nagyobb lenne a súlya, mint a mezőgazdaságnak vagy a bányászatnak. A könyv bevezető részében ezt az úgynevezett digitális gazdaságot járja körül a szerző, megvilágítva a gazdasági életbe való beilleszkedésének műszaki, társadalmi és gazdasági feltételeit, valamint az üzleti életre gyakorolt hatását.
Az internet jóvoltából olyan értékesítési rendszer jött létre, amelyet nem kötnek a készletezési korlátok, és amelynek potenciális piaca kiterjed az egész világra. A műben górcső alá kerül a lakossági (b2c), valamint az üzletek között kiépült (b2b) piac, továbbá az olvasó megismerheti az ebben a környezetben használható új gazdasági modelleket.
Az új gazdaság arra is módot ad, hogy jobban megismerjük meglévő ügyfeleinket, illetve új vevőket érjünk el. A könyvből megtudhatjuk, hogy az online környezet miként módosítja a fogyasztói attitűdöket, és hogyan szegmentálhatók online ügyfeleink.

Más dimenziók
Kiderül az is, hogy a marketingkommunikáció alapvető rendeltetése kettős: márkaképzés és az értékesítés támogatása. Az online marketingkommunikáció a célpiac jobb kialakítása, valamint a kétirányú kommunikáció révén teljesen más dimenzióban tudja ezeket a feladatokat ellátni, amiben fontos szerepet kap a keresőgép-marketing, valamint a reklámtevékenység hatékonyságának mérése is.
Ráadásul naponta új és új eszközök formálják a marketingesek eszköztárát. Ebből a sokaságból két lényeges elemet vizsgál a szerző részletesebben. Egyrészt a mobilinternetet, amely zsebünkbe teszi a világot és benne minket is. A másik lényeges jelenség, hogy az átlagember kilépett az információkat csak fogyasztó szerepkörből, s a mai web 2.0-s és közösségimédia-világ tagjaként maga is megosztható információkat hozhat létre.
Az üzleti tranzakciókat fizetéssel szokás lezárni, a hazai lehetőségekről a lezáró blokkban kaphat áttekintést az olvasó. Úgyszintén itt tájékozódhat az e-kereskedelem biztonsági kérdéseiről, valamint betekinthet a digitális gazdaság európai uniós és hazai jogi szabályozásába.

További infók:http://www.eszes.net/DGkonyv.htm